Маршрут за пътуване в Ирландия – да опознаем страната на леприконите

Нашето пътуване в Ирландия се оказа точно това, което си представяхме и за което си мечтаехме – безкрайни зелени полета, драматични океански пейзажи, величествени замъци, и невидими лeприкони, които ти помагат да минаваш по тесни пътища и мъгливи долини. Като … Още